PERFORMANS GROUP | Politikalarımız

PERFORMANS GROUP POLİTİKALARIMIZ

PERFORMANS GROUP bünyesinde yer alan grup şirketlere ait, Politikalarımız.

Performans Grup olarak;

 • Planlanmış Kalite-İSG-Çevre hedeflerinin başarılması ve sürekli iyileştirmelerin teşviki için yeterli kaynak sağlamayı,
 • Gerekli eğitim faaliyetleriyle, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yaymayı,
 • Uygulamalarımızda tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmaları, firma bünyesindeki tüm çalışanların katkı sağlayabileceği şekilde yürütmeyi ve çalışanların katılımını teşvik edeceğini,
 • Yönetim Sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışma ortamlarında olay risklerini azaltmayı, çalışanların sağlığını, meslek hastalığı oluşması ve güvenliğini korumak için çalışmalar yapmayı,
 • Kirliliğin önlenmesi ve yaşam süresi boyunca çevrenin korunması için, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi Atık Yönetimi ve Çevresel Etkilerin sonuçlarına ilişkin olarak hesap verebilirliği sağlamayı,
 • Çevreye ve iş sağlığına zarar vermeyen geri dönüşümlü kaynakları seçmeyi,
 • İklim değişikliğinin etkisini azaltmak için uygulanabilecek enerji ve su tüketimi gibi doğal kaynak kullanımını, atık üretimini ve karbon salınımını en aza indirmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • İlgili tarafların İSG-Çevre yönetim sistemini etkileyen süreçlerle ilgili beklentilerini karşılamayı,
 • Nitelikli çalışanlar ile öğrenme ve iş geliştirmeyi gerçekleştirmek, sektöre ve ülkeye katkı sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizi ve Kalite-İSG-Çevre ile ilgili, yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasalara uymayı,
 • Yeni yatırım ve teknoloji seçimlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan, çevre ile uyumlu kararlar almayı,
 • taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR

PERFORMANS GRUP olarak hedefimiz, işletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır.

Bu politika çerçevesinde, PERFORMANS GRUP şirketleri verilen hizmetlerin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederek;

Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi (Gönüllü Çalışma)

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı,

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi (Reşit Olmayan)

Çocukların istismardan korunması ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde, çocuk ve genç işçi çalıştırma esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi (Eşitlikçi Yaklaşım)

Çalışanlar arasında ırk, din, dil, cinsiyet, engellilik, siyasi kimlik, hamilelik, medeni durum, sosyal ve ekonomik durum, sosyal sınıf, inanç, ailevi sorumluluklar veya ayrımcılığa sebep olabilecek herhangi bir koşul açısından ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerini esas alarak açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi konularda istihdam etmeyi,

Etik İş Davranışı

Yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet verilmesi durumunda hiçbir koşul altında kabul edilmeyeceğini,

Çalışma Saatleri, Ücret ve Ödemeler

Çalışma saatlerini; verimli çalışma prensibiyle birlikte yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymayı, fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket etmeyi, asgari ücret altında ücret ödememeyi, kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı,

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Çalışanların kişiliğine saygı göstermeyi, çalışma ortamı huzuru ve çalışanların mutluluğunu esas almayı, fiziksel, sözlü, psikolojik baskı ve tacize izin vermemeyi,

Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Paydaşların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

İşçi Sağlığının ve Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği

Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi ve çalışanların sağlığını ön planda tutmayı,

Dilek ve Şikâyetlerin İletilmesi

Her çalışanın dilek ve şikâyetlerini rahatlıkla iletebilmesini, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak uygun çalışma ortamı oluşturmayı,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi ve Sürdürülebilirliği

Yürürlükte olan çevre mevzuatına göre çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı, Pelet Kaybının Önlenmesi ve Sürdürülebilirliği

Çevrede pelet kaybını önleme ve deniz çöpüyle mücadele etme amaçlı uluslararası bir program olan İyi Süpürme Hareketi (Operation Clean Sweep®) katılımcısı olarak, ‘’Sıfır Pelet Kaybı’’ hedefi yolunda sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini taahhüt eder.

GENEL MÜDÜR