Hakkımızda

Performans Grup olarak İthalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerini ve Bu İşlemlere İlişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe, Finans ve Bilgi İşlem Gibi Faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları İle Bu Varlıkları Korumak Amacıyla Kullandığı Bilgi güvenliği ve Kalite, Çevre ve İSG politikamız dâhilinde,Müşteri beklentilerini en uygun şekilde karşılamak üzere yasal şartlar ile mevzuata uygun çalışmayı, Teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerimizin etkinliğini artırmak suretiyle rekabet üstünlüğü sağlamayı, Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak etkin katılımı ve çalışma verimini artırmayı, Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirmeyi, Hizmette güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizliliği sağlamayı, Konusunda ulusal ve uluslararası alanda öncülük ve liderlik yapacak şekilde eğitimli kadroya sahip olmayı, Amaç ve hedeflerimize en kısa sürede ulaşabilmek için kaynakları en etkin ve ekonomik biçimde kullanmak, Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmeyi, Ekip çalışması anlayışını kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmeyi, Çalışanlarına değer veren bir kurum kültürü oluşturmak ve çalışma ortamını etkinleştirerek çalışan memnuniyetini sürekli kılmayı, Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yapmayı, Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Misyon & Vizyon

Misyon

Çözüm ve Hizmetlerimizle sağladığımız güvenilirlik ve yüksek iş ahlakı anlayışımız doğrultusunda müşterilerimizin menfaatini maximum seviyede tutup hiçbir cezai duruma düşürmeden tüm işlemlerini minimum sürede bitirmek.

Vizyon

Globalleşen dünyada dinamik ve istikrarlı olarak sürekli yükseliş trendini yakalamak, Kanun ve Mevzuatlar ile ilgili yasal şartların öneminin bilincinde olmak ve bu şartlara uygun olarak hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.