Transit Ticaret - Nasıl Yapılır? - Performans Grup

Transit Ticaret

İhracat yönetmeliği 4 maddesi N bendine Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması, şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 13 maddesi Diğer ihracat şekilleri ve transit ticaret 3 bendinde Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.
Transit ticarete ait gümrük işlemleri Transit rejimi kapsamında yapılmaktadır. Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

Transit Gümrükleme

Transit gümrükleme, ülke dışından farklı yöntemler ve paketlemeler çeşitleri ile ülkelerin gümrük kapılarına gelen kargolar ile söz konusu gümrükleme alanlarında ve iç gümrüklerde ki ithalat işlemleri için sevkiyat gerçekleştirilme işlemine verilen isimdir.
Gümrük geçişi olarak da bilinen transit gümrükleme malları taşımak için kullanılan bir gümrük prosedürüdür. Başka bir gümrük bölgesi üzerinden bir gümrük bölgesinin iki noktası arasında iki veya daha fazla farklı gümrük bölgesi arasında gerçekleştirilmektedir.
Gümrük transit prosedürünün kullanılması, ithalatta geçerli olan gümrük vergilerinin, vergilerin ve ticaret politikası önlemlerinin geçici olarak askıya alınmasına izin verir. Bu nedenle, gümrükleme işlemlerinin gümrük bölgesine giriş noktasında değil varış noktasında gerçekleşmesine olanak tanır.
Transit gümrükleme yapabilmek için gümrük müdürlüğüne iletilecek dilekçe, t1, t2, ncts veya tır karnesi evrakları ile birlikte konşimento ve ordinonun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yurt dışında malı satan firmanın düzenlediği ve Türkiye’deki sevkiyatı yapacak firma adına düzenlenmiş olan faturanın kopyası ibraz edilir.