Küşat İzni - Küşat İzni Neden Var? - Performans Grup

Küşat İzni

Gümrük uygulamaları konusunda en kapsamlı çözümü sunan Performans Gümrük, küşat izni bağlamında size kusursuz hizmetler vaat eder! Gümrük Mevzuatı kapsamındaki bütün işlemlerinizde sizlere destek olurken ithalat/ihracat süreçlerinde bu hakkın kullanılmasını sağlıyoruz. Mal ve ürünlerin incelemesi için gerekli süreci kontrol ediyoruz.

Küşat, Farsça kökenli bir kelime olup ‘Açma – Açılış’ anlamına gelmektedir. Gümrük Mevzuatı kapsamında düzenlenmiş olan Küşat Hakkı bir ön inceleme olarak kabul edilmektedir. Gümrük Kanunu’nun 41. maddesinde yer alan bu hak aynı kanunun 87. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; ‘Talep edilmesi üzerine; gümrük tarafından onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasından evvel gümrüğe sunulan malın incelenmesi ya da bundan numune alınması bağlamında ilgili ve yetkili kişilere izin verilebileceği’ ifade edilmiştir.

Küşat İzni Neden Var?

Gümrük işlemlerinde açılan Gümrük Beyannamesi, malın cinsini ve hangi tarifeye tabi olduğunu belirler. Bu nedenle de gümrük işlemlerinde her malın cinsini ve tarifesini bilmek gerekir. Ancak gümrük müşavirleri zaman zaman bu konuda bilgi sahibi olamazlar. Bu durumda da fiziki muayene işleminin gerçekleştirilmesi gerekir.

Küşat izni kapsamında tarifenin belirlenmesinin yanı sıra mal ve ürünlerin ön incelemesinin yapılması da söz konusu olabilir. Özellikle de malın aslına uygun olup olmadığına dair detaylı incelemelerin Küşat hakkı kapsamında kullanılması mümkündür. Bu durumda gümrük müşavirleri temsil ettikleri işletme ve markalar adına incelemeler yapar.

Performans Gümrük ve Küşat Hakkı

Küşat Hakkı sürekli kullanılan bir haktan ziyade istisnai olarak tercih edilmektedir. Ancak ihracat işlemlerinde belgeler ile mallar arasında bir tutarsızlık olması halinde gümrük müşaviri ilgili malın fiziki incelemesini yapabilir. Performans Gümrük olarak hem müşterilerimizi hukuki sorunlardan korumak hem de kanuna uygun hareket etmek adına işlem gerçekleştiriyoruz.

Belge ve mallar arasındaki tutarsızlığın siz değerli müşterilerimizi kaçakçılık suçu ile karşı karşıya bırakacağı düşüncesi ile önlem alıyoruz. Olası bir hukuki soruşturmada fiziki inceleme sonucundaki deliller ortaya konmaktadır. Bu sayede iki taraflı bir koruma sisteminden fayda elde etmek mümkündür. Siz de profesyonel hizmetlerimiz kapsamında Küşat Hakkı’ndan yararlanın!