İhracat Gümrük İşlemleri - İhracat Yapmanın Avantajları - Performans Grup

İhracat Gümrük İşlemleri

İhracat, en basit şekliyle bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesi olarak ifade edilebilir. Gümrük Kanunu’nun ihracat ile ilgili bölümü, ihracat kavramını biraz daha teknik bir yaklaşımla açıklar. Buna göre ihracat, bir ülkede serbest dolaşımda bulunan eşyaların ihraç amacıyla başka bir ülkeye gönderilmesidir. İhracatla ilgili olarak sıkça sorulan başlıca sorular şunlardır:

İhracat rejimi; serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhracat yapmanın avantajları;

İhracat, ülkeye döviz kazandıran bir faaliyettir. Bu nedenle, ihracat ile ilgili işlemlere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı kolaylıklar ve avantajlar sağlanmaktadır. İhracatın sağladığı avantajların başında, yaygın kullanımıyla “vergi iadesi” olarak bilinen vergi istisnaları yer almaktadır. Belirli şartlar altında yapılan ihracatlarda ÖTV ve KDV istisnasından yararlanarak o eşya için ödediğiniz ÖTV ve KDV’yi ihracat gerçekleştikten sonra geri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ayrıca, ihracatta gümrük vergisi uygulanmaması esastır. İhraç ettiğiniz mallar için gümrük vergisi ödemezsiniz.

Nasıl ihracatçı olabilirim?

Bir vergi numarasına sahip olan tüm gerçek veya tüzel kişiler ihraç edecekleri ürünle ilgili olan ihracatçı birliğine üye olarak ihracat yapabilirler. Ülkemizde, ihracat yapabilmek için, özel bir izin veya lisans alınması gerekli değildir.

İstediğimiz her ürünü ihraç edebilir miyim ?

İhracatı devlet tarafından yasaklanmamış olan bütün malları ihraç edebilirsiniz.

Bazı malları ihraç edebilmeniz için ise belirli kamu kurumlarından izin almanız gereklidir. İhracat yapmaya karar verdiğinizde, ilk olarak malınızın ihracının yasak olup olmadığını ya da bu malı ihraç edebilmek için bir izin almanızın gerekli olup olmadığını öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun için ihracı yasak malları ve ihracatında izin alınması gereken malları gösteren listelere bakmanız gereklidir. İhraç etmek istediğiniz malın bu listelerde olup olmadığını belirleyebilmeniz için de öncelikle eşyanızı iyi tanımalı, eşyanızın ticari ismini ve özelliklerini iyi bilmelisiniz. İhracat yapmak istediğiniz ürünün yasak yada ön izin kapsamında olup olmadığını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İhracat Gümrük İşlemleri Kapsamı

  • İhraç edilecek eşyanın ilgili Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun belirlenmesi.
  • İhracat rejimi ve ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara göre ihracı izne tabi olan eşyaların izinlerinin alınması. (örnek: sağlık sertifikası , tehlikesiz atık ihracat izni gibi.)
  • Eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine göre, müşterilerimizin talebine ve gümrük idarelerine ibraz edilmesi zorunlu evrakların kontrolü sağlanarak, bu evraklara Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, eşyayı yasal bir gümrük rejimine tabi tutarak gümrük beyannamesini hazırlamak.
  • Hazırlanan ihracat beyannamesinin işlemlerinin ilgili gümrükte takibini sağlayarak işlemlerinin sonlandırılması.
  • Ülkelere göre hazırlanması gereken dolaşım evraklarını hazırlamak ve tasdik işlemlerini yaptırmak.
  • İhracat işlemine ait belgelerin dijital olarak arşivlenmesi.
  • Eşya beraberi yurtdışına gidecek vesaikleri gümrükte bulunan nakliyeciye teslimi.
  • İhracat beyannamelerinin kapamalarını takip etmek. (Vedop)