Elleçleme - Elleçleme Nasıl Yapılır? - Performans Grup

Elleçleme

Malzeme işleme olarak ifade edilen elleçleme depolarda, üretim tesislerinde ve dağıtım merkezlerinde üretkenliği doğrudan etkiler. Verimsiz bir tesis, hatalara ve gecikmelere neden olarak müşteri sadakatini aşındırır ve rekabetinizin işi kaptırmasını kolaylaştırır.

Malzeme taşıma, yalnızca mallarınızı birim yüklere ayırmakla ilgili değildir. Başarılı işletmeler, aşağıdakileri korumak için malzeme işleme sistemlerini izlemek ve iyileştirmek için zaman harcar. Peki, elleçleme ne sağlar?

  • Mallarının bütünlüğü
  • Perakende depolarının, 3PL depolarının, dağıtım merkezinin veya üretim tesislerinin üretkenliği
  • Çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığı

Bir gönderi geldiğinde, iyi bir malzeme taşıma süreci, malların rıhtımdan uygun rafa zamanında ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda malzemelerin uygun kontrolünü de hesaba katar. Deponuzun belirli bölümlerine erişimi belirli çalışanlarla sınırlayan bir malzeme işleme süreciyle hırsızlık, hasar ve bozulmayı azaltabilirsiniz. Uygun malzeme işleme, depoların malları organize bir şekilde depolamasına izin vererek giden gönderiler için envanterin seçilmesini ve paketlenmesini kolaylaştırır.

Elleçleme Nasıl Yapılır?

Depo yerleşiminiz, malzeme taşıma sisteminizi önemli ölçüde etkiler. Verimli bir depo ile onu bir arada tutamayan bir depo arasındaki fark olabilir. Kötü bir depo yerleşimi darboğazlara neden olur, hareket israfını artırır (depo içinde gereğinden fazla hareket eder) ve manuel malzeme kullanımı nedeniyle yaralanma riskini artırır. İyi tasarlanmış bir depo düzeni, süreçleri kolaylaştırır, işçi hareketlerini azaltır ve çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiler. Elleçleme de kullanılan ekipmanlar aşağıdaki gibidir.

Depolama ve taşıma ekipmanı: Malları teslim alma ve nakliye arasındaki sürede saklar. Bu tür ekipmanların örnekleri, istifleme çerçeveleri, raflar ve raflardır.

Tasarlanmış sistemler: Malları bir depodan verimli bir şekilde taşıyan ve manuel müdahale ihtiyacını azaltan otomatik birimlerdir. Bu tür ekipmanların örnekleri, otomatik depolama ve erişim sistemleri (AS / RS), robotik dağıtım sistemleri, otomatik yönlendirmeli araçlar ve konveyör sistemleridir.

Endüstriyel kamyonlar: Malzemeleri bir depo çevresinde hareket ettiren motorlu araçlar. Bu tür araçlara örnek olarak forkliftler, el arabaları, yandan yükleyiciler ve palet krikoları verilebilir.

Dökme Malzeme Taşıma Ekipmanı: İşçilere büyük yükleri taşımada yardımcı olan ekipman. Bu tür ekipmanların örnekleri arasında kovalı elevatörler, istifleyiciler ve silolar bulunur.