Dahilde İşleme İzin Belgesi - Dahilde İşleme Sistemi - Performans Grup

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme prosedürü işletmelere, bitmiş ürünleri Birlik içinde veya dışında satıp satmayacağına lojistik, ticari veya diğer koşullara göre karar vermeden önce Türkiye’nin gümrük bölgesi dışından ithal edilen malları işleme imkanı vermek üzere tasarlanmıştır. Dahilde işleme prosedürü sadece onları korumak, görünümlerini veya pazarlanabilir kalitelerini iyileştirmek veya dağıtım veya yeniden satış için hazırlamak amacıyla standart işlem biçimlerinden geçmesi gereken mallar için de kullanılabilir.

İşleme operasyonlarından sonra, işlenen ürünler ya yeniden ihraç edilebilir ya da serbest dolaşım için serbest bırakılabili. Bunun yanı sıra ithalat vergisi ve vergileri ödeme yükümlülüğünün yanı sıra ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasını ima edecektir. Ayrıca işlenmiş ürünleri gümrük antrepoları altında veya serbest bölgede depolamak da mümkündür.

Türkiye’de Dahilde İşleme Rejimi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye-AT Ortaklık Konseyi’nin 1/95 Kararı ile Gümrük Birliği Anlaşması imzalandığı için Türkiye, AT düzenlemelerine uygun çeşitli düzenlemeler kabul etmiştir. Söz konusu düzenlemelerden biri de kaldırılan ve yerine Hükmü Kararname ile Dahilde İşleme Rejimi’ne (IPO) bırakılan Türkiye’nin ihracat teşvik sistemidir. 95/7615, 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dahilde İşleme Rejimi (IPO) NO. 2005/8391 27 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlk halka arz, Türk imalatçılarının, ihraç edilen malların üretiminde kullanılan hammadde, ara mamulü, gümrük vergisi ödemeden ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan temin etmesine imkan veren bir sistemdir. IPO yetkisi sahibi, izninde belirtilen malları ithal etmek ve ithal edilen malları işledikten sonra ihraç etmekle yükümlüdür. Halka arzın temel amacı, malzemeleri dünya piyasası fiyatlarında tutmak ve Türk ihracatçılarının rekabet gücünü artırmaktır.

Dahilde İşleme Sistemi

2 tür dahilde işleme sistemi vardır.

Süspansiyon Sistemi

Askıya alma sistemi, imalatçı-ihracatçı / ihracatçıların üretim sürecinde kullanılması amaçlanan hammaddeleri ithal etmelerine ve ithalat sırasında ithalat vergileri ve KDV’ye tabi olmaksızın nihai malları ihraç etmelerine izin vererek Türk imalatçılara vergi muafiyeti sağlamaktadır.

Dezavantaj Sistemi

İthalat sırasında ödenen malların ithalat vergileri, ihracat taahhütlerinin yerine getirilmesinden sonra vergi iadesine konu olabilmektedir.

Dahilde işleme izin belgesi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.