Ata Karneli İşlem - Ata Sisteminin Faydaları - Performans Grup

Ata Karneli İşlem

Ata karneli işlem genel olarak Ata karneleri ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerini ifade etmektedir. Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve bu sözleşmenin ekleri doğrultusunda taraf ülkeler arsında ki herhangi bir belgeye gerek kalmadan eşyaların geçici olarak ihracatının ve ithalatının yapılmasını sağlayan belgeler olarak ifade edilebilir.

Ata sistemi Milletler Arası Ticaret Odası bünyesinde yer alan Dünya Odalar Federasyonu ve Dünya Ata Karnesi Konseyi’nin koordinasyonu ile kendi ülkelerinde resmi bir şekilde görevlendirilmektedir.

Ata Sisteminin Faydaları

Uluslararası bir sistem olan Ata; gümrük makamları, kuruluş, kişi ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlaması amacı ile oluşturulmuştur. Uluslararası teminat altında bulunan Ata karneleri sayesinde yurt dışında gelen tüm eşyalar için ithalat işlemi esnasında ithalatçı ve gümrükler tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaz.

Karne hamili tarafından kolay bir şekilde tanzim edilmekte olan Ata karneleri ile gümrükler çok daha kolay bir şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Bu faktörler doğrultusunda Ata karnesi ile gelen eşyaların geçiş sürelerinde de kısalma meydana gelmektedir. Ata karnesi hamillerine Ata karnesinin çeşitli geçerlilik süreleri içerisinde bulunmak kaydı ile birden fazla akit taraf ve birden fazla geçici ithalat olanağı tanınmaktadır.

Ata Karneleri her ülke için resmi olarak görevlendirilen kefil kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerdir. Geçerlilik süreleri ise verildikleri tarihten itibaren 1 yıl kadardır. Karnelerin geçerlilik sürelerinin daha uzun bir süre eşyaların geçici ithalat rejimin kullanılması için sürenin uzatılması ise mümkün değildir.

Ata Karneleri Hangi Eşyalar İçin Kullanılır?

Ata karnesinin kullanıldığı alanlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

  1. Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşya
  2. Mesleki Malzeme
  3. Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşya
  4. İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşya
  5. Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya
  6. Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşya
  7. Turistik Tanıtım Malzemeleri
  8. Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşya
  9. İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşya