Antrepo - Antrepo Çeşitleri ve Avantajları - Performans Grup

Antrepo

Antrepo, gümrük mevzuatına tabi olan ve eşyaların gümrük gözetimi altında muhafaza edildiği dış ticaret işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olan işlemlerin yapıldığı bir depodur. Depolama, bir üreticiden mal satın aldığınız ve bunları yerine getirilmesi için başka bir yere gönderilmeden önce ki süreci ifade eder. Bu ürünleri bir depoda, boş bir odada veya diğer tesislerde saklamak mümkündür. Ne kadar stoğun olduğuna ve işin ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak depolama türleri değişkenlik gösterebilir. Küçük bir işletmeniz varsa, depolama seçeneğinizin nakliye erişimini içermesi gerekmez.

Ambar olarak da adlandırılan depo malların ve malzemelerin verimli depolanması ve taşınması için planlanmış bir alan olarak ifade edilir. Bu anlamda “depo” ve “dağıtım merkezi” kelimelerini birbirinin yerine kullanabiliriz. Tanımda dikkat edilmesi gereken önemli olan, planlı ve verimli kelimelerinin kullanılmasıdır.

Antrepo Çeşitleri

Antrepolar farklı özelliklere bağlı olarak çeşitli şekillerde isimlendirilmektedir. Bu kapsam da antrepo çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Özel Depolar: Kendi ürünlerini veya ekipmanlarını depolamak için özel kuruluşlara aittir.

Kamu Depoları: Bir devlete ve yarı devlet kurumuna aittir. Mal depolamak için özel firmalar tarafından kiralanabilir.

Co-Operative Antrepo: Özel firmaların depolama için alan kiralayabilecekleri bir kooperatife aittir.

Dağıtım Merkezleri: Dağıtım merkezleri mal sevkiyatlarını alır ve bunları hızlı bir şekilde A’dan B’ye taşır.

Antrepoların Avantajları

Ürünlerin depolanmasının yanı sıra, depolamanın başlangıçta görülmeyen birçok avantajı vardır. Bunlar şunları içerir:

İyileştirilmiş Envanter Doğruluğu: Ne kadar envantere sahip olduğunuzu ve ne kadar taşıdığınızı bilmek, geleceği daha kesin bir şekilde planlayabileceğiniz anlamına gelir.

Azaltılmış Genel Maliyet: Bir deponun işleyişini iyileştirdikçe, daha fazla geliştirme ve maliyetlerin düşürülmesi için daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Daha İyi Personel Seviyeleri: İşletmenizin belirli bir süre boyunca ne kadar meşgul olacağını anlamak, personel ihtiyaçlarınızı buna göre planlamanıza olanak tanır.

Malların Korunması: Mallarınızın ihtiyaçlarını karşılayan bir depolama tesisine sahip olmak, bir işletme için çok önemlidir. Soğutma gerektiren çabuk bozulan mallarınız varsa, deponuzun bu standarda uygun olmasını sağlamanız gerekir.

Siz de antrepo hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.