Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Performans Grup olarak;

 • Planlanmış Kalite-İSG-Çevre hedeflerinin başarılması ve sürekli iyileştirmelerin teşviki için yeterli kaynak sağlamayı,
 • Gerekli eğitim faaliyetleriyle, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yaymayı,
 • Uygulamalarımızda tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Entegre Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütülen çalışmaları, firma bünyesindeki tüm çalışanların katkı sağlayabileceği şekilde yürütmeyi ve çalışanların katılımını teşvik edeceğini,
 • Yönetim Sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışma ortamlarında olay risklerini azaltmayı, çalışanların sağlığını, meslek hastalığı oluşması ve güvenliğini korumak için çalışmalar yapmayı,
 • Kirliliğin önlenmesi ve yaşam süresi boyunca çevrenin korunması için, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi
 • Atık Yönetimi ve Çevresel Etkilerin sonuçlarına ilişkin olarak hesap verebilirliği sağlamayı,
 • Çevreye ve iş sağlığına zarar vermeyen geri dönüşümlü kaynakları seçmeyi,
 • İklim değişikliğinin azaltmak için uygulanabilecek enerji ve su tüketimi gibi doğal kaynak kullanımını, atık üretimini ve karbon salınımını en aza indirmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • İlgili tarafların İSG-Çevre yönetim sistemini etkileyen süreçlerle ilgili beklentilerini karşılamayı,
 • Nitelikli çalışanlar ile öğrenme ve iş geliştirmeyi gerçekleştirmek, sektöre ve ülkeye katkı sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizi ve Kalite-İSG-Çevre ile ilgili, yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasalara uymayı,
 • Yeni yatırım ve teknoloji seçimlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan, çevre ile uyumlu kararlar almayı,

taahhüt ederiz.

Alparslan Korkmaz

Genel Müdür